Viên kim cương cắt tròn đẹp

Viên kim cương cắt tròn đẹp

Những viên kim cương cắt dạng tròn thường có giá cao hơn so với những viên kim cương có hình dạng khác do hai nguyên nhân sau: nhu cầu đối với các viên kim cương dạng tròn là rất cao, và lợi nhuận thu được từ việc cắt những viên kim cương này tương đối thấp. Trong quá trình cắt những viên kim cương dạng tròn, người ta đã loại bỏ đi rất nhiều đá thô, cho nên giá của mỗi cara giữ lại cao hơn. Một viên kim cương tròn điển hình (ví dụ 1.00 cara, gam màu F, độ tinh khiết VS2, xếp loại xuất sắc) có thế có giá cao hơn khoảng từ 25 – 35% so với những viên kim cương có hình dạng tương tự.

Viên kim cương cắt tròn là hình dạng kim cương phổ biến nhất, chiếm khoảng 75% trong tổng số tất cả các viên kim cương được bán ra. Do có hình tròn nên những viên kim cương loại này thường vượt trội hơn so với những viên kim cương có dạng bởi vì ưu điểm của nó là khả năng phản chiếu ánh sáng thích hợp, tối ưu hóa độ sáng tiềm ẩn trong viên kim cương.
Hầu như tất cả các viên kim cương tròn trông rất rực rỡ, bởi vì chúng có 58 mặt (57 mặt nếu không có mặt sau).