Tượng Quan âm Bạch Ngọc

Tượng Quan âm Bạch Ngọc

+ Ý nghĩa: mang phước nhập gia, hữu cầu tất ứng.
+ Cách sử dụng: thờ cúng
+ Chất liệu và hoàn thiện: Tượng phật quan âm bằng ngọc trắng (Bạch Ngọc), Quảng Đông.
+ Kích thước (dài x rộng x cao): 14cm x 5cm x 28cm
+ Khối lượng: 3kg