tỳ hưu cao cấp

Tỳ hưu cõng gậy

Tỳ hưu cõng gậy

+ Ý nghĩa: thu tài, nạp phước, linh vật bổ trợ về công việc, vạn sự hanh thông, hóa sát tịch tà,… + Cách sử dụng: trưng bày bàn làm việc, phòng khách, phòng làm việc, cửa hàng, công ty,…