tượng quan âm đẹp

Tượng Quan âm Bạch Ngọc

Tượng Quan âm Bạch Ngọc

+ Ý nghĩa: mang phước nhập gia, hữu cầu tất ứng. + Cách sử dụng: thờ cúng + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng phật quan âm bằng ngọc trắng (Bạch Ngọc), Quảng Đông. + Kích thước (dài x rộng