tượng phong thủy

Tượng cá phong thủy

Tượng cá phong thủy

Các vật-phẩm hình Cá-Phong-Thủy được xem là món đồ mang lại may mắn và có thể được sử dụng để đặt trong văn phòng hoặc tại nhà bạn. Theo thuật phong-thủy, cá là biểu tượng chiếm vị trí quan trọng,