tranh thôn quê

Tranh đá quý hình ảnh thôn quê

Tranh đá quý hình ảnh thôn quê

Chi tiết sản phẩm – Ta có thể thấy, tre gắn bó thân thiết với con người trong mọi lĩnh vực của đời sống, từ những vật dụng trong gia đình, tre đã đi vào thơ ca như một hình