tin tức kim cương

Kim cương cắt dạng hạt thóc

Kim cương cắt dạng hạt thóc

Tính theo cùng đơn vị cara, kim cương dạng hạt thóc có tiết diện bề mặt lớn hơn bất kỳ dạng kim cương nào khác, khiến loại kim cương này trở thành lựa chọn tuyệt vời khi muốn tăng tối