tìm hiểu thạch anh ám khói

Thông tin thạch anh ám khói

Thông tin thạch anh ám khói

Tính chất về phong thủy: Các nhà chiêm tinh học và phong thủy học cho rằng, thạch anh ám khói giúp nâng ý nghĩ từ vùng tối tăm của tiềm thức lên tầm của linh cảm và siêu ý thức.