phúc lộc thọ trong phong thủy

Ý nghĩa phong thủy tượng Phúc Lộc Thọ

Ý nghĩa phong thủy tượng Phúc Lộc Thọ

Hình sau mô tả rất rõ về Phúc Lộc Thọ ở vị trí thông thường. Ông Thọ mặc áo có chữ Thọ và mang bầu rượu trường sinh. Ông Phúc mang gậy như ý tượng trưng cho quyền lực và