kim cương hình trái tim

Kim cương cắt dạng hình tim nhỏ

Kim cương cắt dạng hình tim nhỏ

Kim cương cắt dạng hình tim nhỏ hơn 50 cara sẽ không phải là một sự lựa chọn tinh tế, vì rất khó nhận ra hình trái tim đối với kim cương cỡ nhỏ, đặc biệt là khi được đặt