gậy như ý

Gậy như ý Bạch Ngọc

Gậy như ý Bạch Ngọc

+ Khối lượng: 1.4kg + Ý nghĩa: Tăng thêm công danh, uy quyền, sự tôn nghiêm cho người sở hữu, hóa giải điều thị phi. + Cách sử dụng: Tăng thêm công danh, uy quyền, sự tôn nghiêm cho người