đặt bàn thờ

Kinh nghiệm đặt bàn thờ theo phong thủy

Kinh nghiệm đặt bàn thờ theo phong thủy

– Bàn thờ Thần và Phật có thể để chung, song không nên để bát hương sát nhau. – Bàn thờ tổ tiên không nên đặt ở trung tâm nhà, vì sợ hung. Tuy nhiên, bàn thờ Phật có thể