đánh giá đá Amber

Đá quý Amber

Đá quý Amber

Nhiều người dễ nhầm lẫn giữa Amber hổ phách với một khoáng vật có tên là Copal. Về đặc điểm chung, chúng đều là đá hữu cơ được tạo thành trong quá trình hóa thạch của nhựa cây, nhưng giá