đá topaz

Nhấn đá Topaz đẹp giá rẻ

Nhấn đá Topaz đẹp giá rẻ

Topaz phổ biến trong các quặng pegmatit, cộng sinh với tuamalin, fluorit, thạch anh, berin, felspat. Đôi khi cũng gặp giản nhất topaz trong các mạch nhiệt dịch. Các mỏ nổi tiếng ở Brazil (bang Minas, Gerais); Mỏ Lapaz của