cung cấp thuyền buồm phong thủy

Thuyền buồm phong thủy

Thuyền buồm phong thủy

Không nên để thuyền buồm hướng ra ngoài cửa, vì như thế nó lại mang ý nghĩa chạy mất. Bạn cũng có thể áp dụng tương tự cho nhà ở. Ngoài ra, cũng có thể treo một bức tranh có