cung cấp nhẫn đá

Nhấn đá Garnet cao cấp

Nhấn đa Garnet cao cấp

Hiệp hội trang sức quốc gia Mỹ công bố đá Garnet – Thạch Hồng Lựu vào năm 1912 được lựa chọn làm đá quý tượng trưng tháng sinh tương ứng với tháng Một và là đá được dùng làm trang