bán tranh đá quý phong thủy

Tranh đá quý phong thủy

Tranh đá quý phong thủy

Với bố cục hợp lý bức tranh phong canh này vừa cân đối lại có chiều sâu, con sông quê không phải là một đường thẳng mà nó quanh co  khiến con mắt người xem phải lướt từ từ chứ