ảnh thạch anh hồng

Thông tin thạch anh hồng

Thông tin thạch anh hồng

Trang sức bằng thạch anh hồng: Năng lượng của thạch anh này phát ra là loại ánh sáng hồng nhạt có khả năng lôi cuốn người khác và làm cho những người xung quanh yêu thích người đeo nó hơn.