Kim cương nhân tạo Legends đẹp

Kim cương nhân tạo Legends đẹp

Kim cương nhân tạo Legends có độ chiếu sáng cao nhất (2.65-2.69 so với 2.42 của kim cương thiên nhiên), ánh lửa cao gấp 2,5 lần so với kim cương thiên nhiên, độ cứng 9.5 gần như tuyệt đối trong thang độ cứng 10 của Mohs. Vì vậy, Legends cực lấp lánh, với giác cắt vô cùng sắc bén. Ngoài ra độ dẫn nhiệt tương tự kim cương nên đặc biệt hiệu quả khi thử bằng bút thử kim cương.

Kim cương nhân tạo Legends được sản xuất dựa trên công thức của Moissanit (SiC) là khoáng vật Silicon Carbide hoặc Carborundum, so với kim cương thiên nhiên có độ cứng (9,5), tỷ trọng xấp xỉ (3,21) và chiết suất cũng xấp xỉ (2,65-2,69). Đặc biệt, độ dẫn nhiệt hoàn tương tự kim cương, vì vậy hiệu quả ngay cả đối với bút thử kim cương trên cơ sở độ dẫn nhiệt. Hiện sản phẩm này rất được ưa chuộng tại châu Mỹ & châu Âu.