Kim cương cắt dạng hình tim nhỏ

Kim cương cắt dạng hình tim nhỏ

Kim cương cắt dạng hình tim nhỏ hơn 50 cara sẽ không phải là một sự lựa chọn tinh tế, vì rất khó nhận ra hình trái tim đối với kim cương cỡ nhỏ, đặc biệt là khi được đặt trong các ngạnh. Đối với các hình tim nhỏ, mặt vát hoặc ba ngạnh (một ngạnh trên một thùy, một ngạnh trên điểm nối) sẽ bảo vệ được hình tim được phác họa của viên kim cương sau khi được mài.

Kim cương hình tim cắt kiểu brilliant là biểu tượng không thể nhầm lẫn, và độc đáo cho tình yêu. Các viên kim cương hình trái tim rất phổ biến cho loại nữ trang chỉ nạm một hạt duy nhất cũng như là nhẫn. Khi lựa chọn một viên kim cương có hình tim, tính cân đối được xem là một đặc điểm vô cùng quan trọng, bởi vì hai nửa của trái tim phải giống hệt nhau. Khe hở (giữa hai thùy) nên sắc nét và dễ nhận thấy, và các cánh (các mặt khi chúng được uốn cong vào điểm chung) cần phải có dạng hơi tròn.